Make your own free website on Tripod.com

Dr. J.M. den Uylpark Almere

Activiteiten

Home
Geschiedenis
Bomen - Struiken - Planten
Activiteiten
Kinderboerderij
Foto's / Sfeerimpressies
Plattegrond van het park
Almeerse Groene Linken

Aan de slag in het Den Uylpark?

het talud van de gracht; ideale plaats voor vrijwillig natuurbeheer

denuylpark104.jpg

Vrijwilligers aan de slag in het Den Uylpark?
 
Op dit moment worden er nog geen beheerswerkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers in het Den Uylpark, terwijl het daarvoor uitermate geschikt is. Vooral de oevers naast de gracht zijn heel geschikt om door vrijwilligers te worden verrijkt.
 
Door middel van kleine ingrepen kan er veel meer variatie ontstaan. Er groeien nu al orchideeŽn,  ratelaars, pinksterbloemen en echte koekoeksbloemen op de oevers maar deze worden gewoon weggemaaid door de groenaannemer.
 
Door met een aantal vrijwilligers een strookje in beheer te nemen kunnen veel meer planten een kans krijgen. In eerste instantie hoeft het "beheer" niet veel meer in te houden dan het tweemaal per jaar maaien van de oevers en het afvoeren van het maaisel. Met een klein groepje vrijwilligers valt dit goed te doen.
 
IVN afdeling Almere kan behulpzaam zijn bij de uitvoering en kan advies en ondersteuning geven.
Dus lijkt het je wat en wil je meehelpen om een beheersgroepje op te richten, stuur dan een berichtje aan de samensteller van deze site via e-mail: beatrixpark@yahoo.com .

2005-04-21l.jpg

voorjaar 2005: pinksterbloemen in het gras